Konwencja

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych została przez Polskę ratyfikowana w 2012 roku i tym samym stała się elementem polskiego porządku prawnego. Polska zobowiązała się do wprowadzenia niezbędnych standardów i zmian prawnych, które umożliwią osobom z niepełnosprawnościami korzystanie z praw  i wolności na równi z wszystkimi obywatelami.

Ważne linki

 

AdministratorKonwencja