styczeń 2021

Uczestniczymy w Programie MRPiPS

Fundacja im. Helen Keller z siedzibą w Gdańsku w okresie od 01.01.2021r. 31.12.2021r. realizuje ze środków Funduszu Solidarnościowego, w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”.

fundacjaUczestniczymy w Programie MRPiPS
Czytaj więcej