Aktualności

Fundacja została wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku zdecydował od wpisie Fundacji im. Helen Keller do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Zakres szkoleń jakie będziemy prowadzili obejmuje:

 1. Naukę języka migowego – szkolenia dla tłumaczy przewodników SKOGN,
 2. Przygotowanie do zawodu Asystenta Osobistego Osób z Niepełnosprawnościami – AOOzN,
 3. Obsługę klienta ze szczególnymi potrzebami.

AdministratorFundacja została wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.
Czytaj więcej

Akademia Wolontariatu, Edycja II – 2024

Akademia Wolontariatu Edycja II  2024 już funkcjonuje i potrwa do końca grudnia. Jest to kontynuacja ubiegłorocznego projektu Akademia Wolontariatu, który spotkał się z dużym zainteresowaniem, a kilku „wychowanków” pracuje na rzecz OzN z naszą lub innymi gdańskimi fundacjami.

Adresatami działań projektowych są osoby świadczące lub chcące świadczyć usługi wolontarstyczne na rzecz Fundacji im. Helen Keller (osoby w różnym wieku, z różnym doświadczeniem), mieszkające w Gdańsku.

Projekt finansowany jest ze środków Gminy Miasta Gdańsk.

AdministratorAkademia Wolontariatu, Edycja II – 2024
Czytaj więcej

REALIZUJEMY PROJEKT „POMOCNA HELEN – POMORZE”

Projekt adresowany jest do osób z niepełnosprawnościami z województwa pomorskiego. Potrwa od czerwca 2024 r. do końca marca 2025r w formie grupowej oraz indywidualnej.

Obejmować będzie:

 • zagadnienia prawno – obywatelskie
 • zagadnienia psychologiczne
 • zagadnienia informatyczne, obsługe platform informatycznych
 • doradztwo techniczne w pisaniu wniosków
 • zajęcia kulinarne „Gotowanie – to proste”
 • trening orientacji przestrzennej

Projekt finansowany jest ze środków PFRON.

AdministratorREALIZUJEMY PROJEKT „POMOCNA HELEN – POMORZE”
Czytaj więcej

REALIZUJEMY PROJEKT „SENIOR PRZY KAWIE”

Projekt jest finansowany przez Urząd Miasta Gdańsk.

Cel Projektu: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, wsparcie aktywności seniorek i seniorów w procesie uczenia się przez całe życie oraz współpracy międzypokoleniowej, w formie „kawiarenki senioralnej”.

Projekt adresowany jest do mieszkańców Gdańska, w wieku emerytalnym.

Spotkania odbywają się cyklicznie, co dwa tygodnie, w czwartki w siedzibie Fundacji. Projekt potrwa do grudnia 2024r.

AdministratorREALIZUJEMY PROJEKT „SENIOR PRZY KAWIE”
Czytaj więcej

Realizujemy program MRPiPS: Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024

Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych − edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenckie mogą uzupełniać usługi opiekuńcze, nie mogą ich jednak zastępować.

Od stycznia do grudnia 2024 będziemy wspierać osoby z niepełnosprawnościami z województwa pomorskiego.

AdministratorRealizujemy program MRPiPS: Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024
Czytaj więcej

Zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym

W dniu 7 lutego 2024 Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku dokonał wpisu w KRS zmieniając dotychczasowe dane.

Aktualny skład Zarządu Fundacji:

 • p. Andrzej CiechowskiPrezes Zarządu Fundacji
 • p. Katarzyna HebaWiceprezes Zarządu Fundacji
 • p. Piotr MrózCzłonek Zarządu Fundacji

Aktualny skład Rady Fundacji:

 • p. Monika Zielińska – Miętkiewicz
 • p. Iwona Rozbicka
 • p. Michał Urban

 

AdministratorZmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym
Czytaj więcej

Realizacja programu „Asystent OOzN – edycja 2022”

Fundacja im. Helen Keller z siedzibą w Gdańsku w okresie od 01.01.2022r. 31.12.2022r. realizuje ze środków Funduszu Solidarnościowego, w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2022”.

fundacjaRealizacja programu „Asystent OOzN – edycja 2022”
Czytaj więcej