Helen - aktywnie!

Realizujemy program MRPiPS: Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024

Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych − edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenckie mogą uzupełniać usługi opiekuńcze, nie mogą ich jednak zastępować.

Od stycznia do grudnia 2024 będziemy wspierać osoby z niepełnosprawnościami z województwa pomorskiego.

AdministratorRealizujemy program MRPiPS: Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024
Czytaj więcej

Zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym

W dniu 7 lutego 2024 Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku dokonał wpisu w KRS zmieniając dotychczasowe dane.

Aktualny skład Zarządu Fundacji:

  • p. Andrzej CiechowskiPrezes Zarządu Fundacji
  • p. Katarzyna HebaWiceprezes Zarządu Fundacji
  • p. Piotr MrózCzłonek Zarządu Fundacji

Aktualny skład Rady Fundacji:

  • p. Monika Zielińska – Miętkiewicz
  • p. Iwona Rozbicka
  • p. Michał Urban

 

AdministratorZmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym
Czytaj więcej

Realizacja programu „Asystent OOzN – edycja 2022”

Fundacja im. Helen Keller z siedzibą w Gdańsku w okresie od 01.01.2022r. 31.12.2022r. realizuje ze środków Funduszu Solidarnościowego, w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2022”.

fundacjaRealizacja programu „Asystent OOzN – edycja 2022”
Czytaj więcej

ZMIANY W KRS

Szanowni Państwo,

zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ
z 02 czerwca 2021r.  możemy potwierdzić, o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego nowego członka Zarządu Fundacji – Wiceprezes Joanny Szubert.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z decyzją Mateusza Rutkowskiego, decyzją Andrzeja Ciechowskiego, po ich rezygnacji, Panowie zostali wykreśleni ze składu Zarządu oraz zgodnie z decyzją Danuty Piaskowskiej, Pani została wykreślona ze składu Rady Fundacji.

FHK

fundacjaZMIANY W KRS
Czytaj więcej

Dostępność Plus Partnerstwo na rzecz dostępności

17 maja 2021 roku, nasza Fundacja dołączyła do grona podmiotów dbających o dostępność dla osób  z niepełnosprawnościami.
W obecności sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Pani minister Małgorzaty Jarosińskiej –Jedynek, wiceprezes Fundacji im. Helen Keller Joanna Szubert, podpisała deklarację partnerstwa na rzecz dostępności.
Fundacja wspiera osoby z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem osób z uszkodzeniem wzroku i/lub słuchu oraz osoby starsze.  Przyświeca nam idea równości, niezależności i samodzielności.
Wydarzenie zostało zorganizowane za pomocą platformy zoom, a z listą nowych partnerów przystępujących do programu, można zapoznać się na stronie internetowej.
Link poniżej:
fundacjaDostępność Plus Partnerstwo na rzecz dostępności
Czytaj więcej

Uczestniczymy w Programie MRPiPS

Fundacja im. Helen Keller z siedzibą w Gdańsku w okresie od 01.01.2021r. 31.12.2021r. realizuje ze środków Funduszu Solidarnościowego, w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”.

fundacjaUczestniczymy w Programie MRPiPS
Czytaj więcej