maj 2021

Dostępność Plus Partnerstwo na rzecz dostępności

17 maja 2021 roku, nasza Fundacja dołączyła do grona podmiotów dbających o dostępność dla osób  z niepełnosprawnościami.
W obecności sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Pani minister Małgorzaty Jarosińskiej –Jedynek, wiceprezes Fundacji im. Helen Keller Joanna Szubert, podpisała deklarację partnerstwa na rzecz dostępności.
Fundacja wspiera osoby z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem osób z uszkodzeniem wzroku i/lub słuchu oraz osoby starsze.  Przyświeca nam idea równości, niezależności i samodzielności.
Wydarzenie zostało zorganizowane za pomocą platformy zoom, a z listą nowych partnerów przystępujących do programu, można zapoznać się na stronie internetowej.
Link poniżej:
fundacjaDostępność Plus Partnerstwo na rzecz dostępności
Czytaj więcej