Helen - aktywnie!

Realizacja Zadania Publicznego – współpraca z MOPR w Gdańsku

Fundacja im. Helen Keller z siedzibą w Gdańsku w okresie od 07.03.2022r. 31.12.2022r. realizuje we współpracy z MOPR w Gdańsku, ze środków Funduszu Solidarnościowego, projekt „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami II”

 

fundacjaRealizacja Zadania Publicznego – współpraca z MOPR w Gdańsku