maj 2019

Uczestniczymy w projekcie „Asystentura funkcjonalna drogą do niezależnego życia”

Usługi asystenckie cieszą się dużym zainteresowaniem – wychodząc naprzeciw Waszym potrzebom, stworzyliśmy możliwość korzystania z nich przez kolejny rok. Należą do nich między innymi: wizyty w urzędach, u lekarzy, wyjścia do sklepu, na pocztę, pomoc podczas podróży, umożliwienie udziału w szkoleniach, konferencjach czy życiu kulturalnym a także pomoc w dotarciu/powrocie na/z zajęcia/zajęć organizowanych przez Fundację im. Helen Keller lub inne instytucje.

AdministratorUczestniczymy w projekcie „Asystentura funkcjonalna drogą do niezależnego życia”
Czytaj więcej