Helen - aktywnie!

Uczestniczymy w projekcie „Asystentura funkcjonalna drogą do niezależnego życia”

Usługi asystenckie cieszą się dużym zainteresowaniem – wychodząc naprzeciw Waszym potrzebom, stworzyliśmy możliwość korzystania z nich przez kolejny rok. Należą do nich między innymi: wizyty w urzędach, u lekarzy, wyjścia do sklepu, na pocztę, pomoc podczas podróży, umożliwienie udziału w szkoleniach, konferencjach czy życiu kulturalnym a także pomoc w dotarciu/powrocie na/z zajęcia/zajęć organizowanych przez Fundację im. Helen Keller lub inne instytucje.

Procedura zgłoszeń na usługi asystenckie:

  • Zgłoszenia należy kierować do koordynatora projektu – tel. 509 611 305.
  • Koordynator przekazuje zapotrzebowanie na listę mailingową asystentów.
  • Gdy zgłasza się asystent mogący wykonać usługę, koordynator przydziela godziny na wykonanie zadania.
  • Asystent kontaktuje się z Beneficjentem w celu umówienia się i potwierdzenia usługi.

Projekt realizowany w terminie 02.05.2019 – 31.03.2020
Liczba uczestników: 64

 

AdministratorUczestniczymy w projekcie „Asystentura funkcjonalna drogą do niezależnego życia”