marzec 2022

Realizacja programu „Asystent OOzN – edycja 2022”

Fundacja im. Helen Keller z siedzibą w Gdańsku w okresie od 01.01.2022r. 31.12.2022r. realizuje ze środków Funduszu Solidarnościowego, w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2022”.

fundacjaRealizacja programu „Asystent OOzN – edycja 2022”
Czytaj więcej