Helen - aktywnie!

REALIZUJEMY PROJEKT „POMOCNA HELEN – POMORZE”

Projekt adresowany jest do osób z niepełnosprawnościami z województwa pomorskiego. Potrwa od czerwca 2024 r. do końca marca 2025r w formie grupowej oraz indywidualnej.

Obejmować będzie:

  • zagadnienia prawno – obywatelskie
  • zagadnienia psychologiczne
  • zagadnienia informatyczne, obsługe platform informatycznych
  • doradztwo techniczne w pisaniu wniosków
  • zajęcia kulinarne „Gotowanie – to proste”
  • trening orientacji przestrzennej

Projekt finansowany jest ze środków PFRON.

AdministratorREALIZUJEMY PROJEKT „POMOCNA HELEN – POMORZE”