Helen - aktywnie!

REALIZUJEMY PROJEKT „SENIOR PRZY KAWIE”

Projekt jest finansowany przez Urząd Miasta Gdańsk.

Cel Projektu: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, wsparcie aktywności seniorek i seniorów w procesie uczenia się przez całe życie oraz współpracy międzypokoleniowej, w formie „kawiarenki senioralnej”.

Projekt adresowany jest do mieszkańców Gdańska, w wieku emerytalnym.

Spotkania odbywają się cyklicznie, co dwa tygodnie, w czwartki w siedzibie Fundacji. Projekt potrwa do grudnia 2024r.

AdministratorREALIZUJEMY PROJEKT „SENIOR PRZY KAWIE”