Helen - aktywnie!

Zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym

W dniu 7 lutego 2024 Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku dokonał wpisu w KRS zmieniając dotychczasowe dane.

Aktualny skład Zarządu Fundacji:

  • p. Andrzej CiechowskiPrezes Zarządu Fundacji
  • p. Katarzyna HebaWiceprezes Zarządu Fundacji
  • p. Piotr MrózCzłonek Zarządu Fundacji

Aktualny skład Rady Fundacji:

  • p. Monika Zielińska – Miętkiewicz
  • p. Iwona Rozbicka
  • p. Michał Urban

 

AdministratorZmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym