Helen - aktywnie!

Realizujemy program MRPiPS: Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024

Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych − edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenckie mogą uzupełniać usługi opiekuńcze, nie mogą ich jednak zastępować.

Od stycznia do grudnia 2024 będziemy wspierać osoby z niepełnosprawnościami z województwa pomorskiego.

AdministratorRealizujemy program MRPiPS: Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024