luty 2024

Realizujemy program MRPiPS: Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024

Program jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych − edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenckie mogą uzupełniać usługi opiekuńcze, nie mogą ich jednak zastępować.

Od stycznia do grudnia 2024 będziemy wspierać osoby z niepełnosprawnościami z województwa pomorskiego.

AdministratorRealizujemy program MRPiPS: Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024
Czytaj więcej

Zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym

W dniu 7 lutego 2024 Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku dokonał wpisu w KRS zmieniając dotychczasowe dane.

Aktualny skład Zarządu Fundacji:

  • p. Andrzej CiechowskiPrezes Zarządu Fundacji
  • p. Katarzyna HebaWiceprezes Zarządu Fundacji
  • p. Piotr MrózCzłonek Zarządu Fundacji

Aktualny skład Rady Fundacji:

  • p. Monika Zielińska – Miętkiewicz
  • p. Iwona Rozbicka
  • p. Michał Urban

 

AdministratorZmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym
Czytaj więcej