czerwiec 2024

REALIZUJEMY PROJEKT „POMOCNA HELEN – POMORZE”

Projekt adresowany jest do osób z niepełnosprawnościami z województwa pomorskiego. Potrwa od czerwca 2024 r. do końca marca 2025r w formie grupowej oraz indywidualnej.

Obejmować będzie:

  • zagadnienia prawno – obywatelskie
  • zagadnienia psychologiczne
  • zagadnienia informatyczne, obsługe platform informatycznych
  • doradztwo techniczne w pisaniu wniosków
  • zajęcia kulinarne „Gotowanie – to proste”
  • trening orientacji przestrzennej

Projekt finansowany jest ze środków PFRON.

AdministratorREALIZUJEMY PROJEKT „POMOCNA HELEN – POMORZE”
Czytaj więcej

REALIZUJEMY PROJEKT „SENIOR PRZY KAWIE”

Projekt jest finansowany przez Urząd Miasta Gdańsk.

Cel Projektu: działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, wsparcie aktywności seniorek i seniorów w procesie uczenia się przez całe życie oraz współpracy międzypokoleniowej, w formie „kawiarenki senioralnej”.

Projekt adresowany jest do mieszkańców Gdańska, w wieku emerytalnym.

Spotkania odbywają się cyklicznie, co dwa tygodnie, w czwartki w siedzibie Fundacji. Projekt potrwa do grudnia 2024r.

AdministratorREALIZUJEMY PROJEKT „SENIOR PRZY KAWIE”
Czytaj więcej